Våra tjänster

Vi kör för Schenker AB och har som vår grund lokaldistribution i Västerviks kommun.